Het wordt tijd voor een duurzame en eerlijke wereld!

Wij zijn een groepje burgers die al langere tijd de economie en de ontwikkelingen in de maatschappij bestuderen. Tot nu toe bleven onze activiteiten lokaal en bescheiden. Nu de transitie op gang komt en steeds meer mensen open staan voor vernieuwing, kiezen we ervoor om als pas opgericht Coöperatief Nederland, actief bij te dragen aan de toekomst. Deze masterclass en de tour die de activist monnik maakt is ons eerste landelijke activiteit.

cooperatief-nederland-frans
Frans van Dalsum.
Hoofd boekhouding bij OPCW. Nu met pensioen en enthousiast vrijwilliger voor een betere toekomst.

cooperatief-nederland-ada
Ada Merz
Yoga en meditatie therapeut.
Passie voor de aarde.

cooperatief-nederland-jolanda
Jolanda Deken.
Verpleegkundige en leefstijlcoach.
Passie voor de toekomst.

cooperatief-nederland-melchus
Melchus van Walstijn.
ICT-er en techneut.
Passie voor een duurzame economie en alternatieve energie.

cooperatief-nederland-channa
Channa van der Enk.
Echt gaan samen werken aan een eerlijke wereld gebaseerd op liefde voor de gehele creatie.

Onze visie

Een dynamische samenleving en duurzame evenwichtige economie waarin het geluk en welzijn van mens en planeet centraal staan.

Onze missie

Het verenigen van burgers voor het creëren van een nieuwe sociaal-economische systeem ter vervanging van de traditionele systemen zoals kapitalisme en socialisme.
Fundamenteel aan het nieuwe systeem zijn de volgende speerpunten:
- Sociaal-economisch gelijkheid.
- Respect en aandacht voor regionale, bio- en culturele diversiteit.
- Iedereen de mogelijkheid bieden om zijn/haar talenten en kwaliteiten te ontplooien en te benutten.
- Economische democratie op lokaal niveau door het opzetten van coöperaties.
- Een deel economie voor burgers door burgers.
- Het eerlijk delen en goed benutten van de natuurbronnen van de aarde.
- Streven naar balans op elk niveau en aandacht hebben voor het geheel binnen elk systeem.
- Ethische, inspirerende leiders die de gemeenschap met hart en ziel dienen.
- Wetenschap, technologie en onderwijs voor het welzijn van mens en planeet.

Ons Doel

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
* samen te werken met anderen en het aanreiken, stimuleren en bundelen van ideeën en initiatieven.
* het organiseren van educatieve activiteiten.
* het organiseren van conferenties, seminars, lezingen en workshops.
* het ondersteunen van Neo-humanistische projecten
* het bieden van een platform, middels websites, social media over o.a.:
- het opzetten van nieuwe maatschappelijke structuren en systemen
- het versterken van een lokale economie en regionalisering
- het stimuleren van duurzame coöperaties
- ontwikkelen van groene technologieën en energie

Hier vind u onze Jaarrekening en ons beloningsbeleid.